Uniconta Update 85

Financiële module

Bank import

 • De bank import definities zijn verbeterd; MT940 en CAMT is verbeterd
 • De CSV bank import definitie is aangepast
 • Bank statements kunnen als bijlage worden opgeslagen (vanuit postvak in, of via de bank import)
 • Automatische bank integratie met alle Deense banken zijn nu gemaakt. We bespreken nu de integratie met Duitse en Nederlandse banken (niet in deze versie dus)
 • We houden nu rekening met bankrekeningen in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta.

Journalen

 • De BTW en/of de BTW berekening in journalen kan “uitgeschakeld” worden. Hiermee is het mogelijk gemaakt om zelf een BTW bedrag in te geven of juist geen BTW te boeken (bijvoorbeeld in het geval van een data conversie van een systeem naar Uniconta)

Module CRM & Logistiek

Toeslagen

 • Inkoop toeslagen kunnen verdeeld worden over aantallen besteld, het gewicht van de bestelde artikelen of de prijs per artikel.
 • Inkoop toeslagen kunnen toegewezen worden aan een individuele inkooporderregel / een specifiek artikel

Facturatie

 • De facturatie blijft hetzelfde, echter het tussen scherm met parameters waar men kan instellen hoe de factuur geprint / ge-e-maild moet worden is aangepast!
 • Het is nu mogelijk om de korting die gegeven wordt of korting die gekregen wordt op een aparte grootboekrekening te boeken. De grootboekrekeningen kunnen geselecteerd worden in de debiteur- en crediteurengroep parameters.

Prijs en kortingen

 • Het is mogelijk gemaakt om zowel op prijs als kortingen te zoeken en beide toe te passen. Dit was voorheen het een of het ander
 • Er is een “hercalculeer” prijzen knop gekomen in de order, deze kunnen verkoopprijzen herrekenen
 • Prijzen en kortingen worden in versie 84 simpelweg van de omzet afgehaald. In versie 85 kan men ervoor kiezen om de omzet in zijn geheel te boeken en de korting op een andere grootboekrekening

Diversen

 • Er is een stuklijst simulatie scherm toegevoegd, waar men de kostprijs en verkoopprijs kan berekenen a.d.h.v. een ingegeven (te maken / te assembleren) aantal
 • Het is mogelijk gemaakt om twee magazijnen samen te voegen
 • Op BOM regels kan men nu ook het gewicht, dozen en volume definiëren.
 • BOM regels heeft naast de “toon op pakbon” nu ook een veld “toon op pick lijst” parameter

Projectmodule

Service abonnementen

 • Het is mogelijk gemaakt om “abonnement / service” facturen te maken via de projectenmodule. Dit zijn factureren die een volgende periode terugkeren.
 • In het overzicht projecttransacties wordt nu aangeduid of de projecttransacties reeds is gefactureerd.

Technisch

Hoofdmenu

 • Het hoofdmenu kan nu geëxporteerd worden als een XML, worden aangepast en weer worden ingelezen.
 • Het is mogelijk om een menu structuur aan een gebruiker te koppelen
 • Het is nu mogelijk om in de gebruikersrechten toegang te geven / af te nemen op menu en tabblad niveau.
 • We hebben argumenten en controls in het hoofdmenu-setup geïntroduceerd.
  • De definitie is “Name=value;Name=value;Name=value”. Bijvoorbeeld “Journal=xxxx” (xxxx is journal id). Het resultaat is dan dat een gebruiker direct journaal met ID XXXX opent, ipv eerst een overzicht te zien krijgt van alle journalen.
  • Met controls is het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld een filter te definieren, die de gebruiker niet zelf kan verwijderen. De definitie is ”Filter=Property1:filtervalues1; Filter=Property2:filtervalues2”

Let op: Als een menu structuur is aangepast, dan zullen nieuwe menu items in toekomstige Uniconta versies niet automatisch verschijnen!

Navigatie

 • Als men een record in Uniconta bewerkt (e.g. een klant, artikel, leverancier o.d.) dan kan men in het “bewerkingsscherm” nu makkelijker naar de volgende of vorige record gaan.

Taal in rapporten

 • Het is mogelijk gemaakt om een taalcode toe te voegen aan een specifiek rapport.
 • Het is ook mogelijk gemaakt om eigen @labels te gebruiken in eigen rapporten.
 • Rapporten kunnen opgestart worden in een specifieke taal door in het menu optie aan te geven “Language = XXXX”

Diversen

 • Op elke bijlage kan men nu zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.
 • Om Uniconta te blijven gebruiken zal minimaal .NET framework 4.6.1. geïnstalleerd moeten zijn.