Uniconta Update 84

Financiële module

Vaste activa module

De vaste activa module is nu officieel vrijgegeven. De functionaliteit kan in “configureer functionaliteit parameters” aangezet worden.

Alfanumerieke factuurnummers

factuurnummers kunnen nu ook alfanumeriek worden opgeslagen. let wel: dit zal gebeuren in een nieuw veld, het oude numerieke factuurveld blijft bestaan.

Digitale Inbox

Er is een Inbox icon toegevoegd in de bovenste balk. Men kan nu simpelweg documenten of e-mails naar dit icon slepen, waardoor het document direct wordt opgeslagen in de digitale inbox.

Verder is het vanaf versie 84 mogelijk om documenten en bijlagen te koppelen via de inbox aan project- en  grootboektransacties.

De digitale inbox heeft ook een andere folder indeling gekregen, en de mogelijkheid om eigen folders te maken en te beheren.

Met de F7 functietoets kan men nu bijlagen openen en sluiten

Financieel overzicht

Men kan in Uniconta diverse financiële overzichten maken. Men kan nu ook in het financiële overzicht op de getoonde bedragen klikken, waarna Uniconta de bijbehorende transacties zal tonen.

Overzicht financiële indicatoren

Er is een standaard rapport gemaakt dat beschikbaar is als men gebruikt maakt van de Uniconta Dashboard. Dit standaard rapport laat alle standaard financiële indicatoren zien.

Diversen

 • Documenten kunnen via en door Uniconta ge-e-maild worden aan klanten. Hiervoor is een e-mail adres nodig op de klantkaart in het veld “e-mail voor factuur”. Dit is nu een checkbox geworden met de label “documenten e-mailen”.
 • Dimensies kunnen in Uniconta worden samengevoegd. Nu kan men ook een dimensie met een  “lege dimensie” samenvoegen wat zoveel betekend dat de dimensie wordt verwijdert van transacties.
 • Er is een “bewerken” toegevoegd in het scherm “klantfacturen”. Niet essentiële velden kunnen vanaf versie 84 aangepast worden.
 • Men kan in Uniconta financiële transacties maken en ook “aantallen” boeken. Deze aantallen zullen nu ook worden overgenomen bij het maken van een openingsbalans.
 • Valuta koersen die men zelf wilt bijhouden kunnen nu vastgelegd worden met 10 decimalen achter de komma.

Module CRM, Logistiek en productie

Volume, gewicht en verpakking

Het is nu mogelijk om in Uniconta  orders in te geven gebruik makend van volume, gewicht en verpakking in plaats van alleen stuks eenheden. Met andere woorden een zogenaamde multi-eenheid-order-ingave. De functionaliteit zal aangezet moeten worden in de “bedrijfsparameters”.

Tellijst / voorraadinventarisatie

Het is in versie 84 mogelijk gemaakt om met een druk op de knop de tellijst te exporteren in Excel en daar de voorraadinventarisatie uit te voeren en het resultaat terug te importeren in Excel.

Ook is het nu mogelijk om aan de hand van EAN codes te voorraadinventarisatie uit te voeren.

Men kan nu ook een voorraadinventarisatie houden voor alle artikel configuratie combinaties (bijvoorbeeld kleur / maat)

Order accorderen

In de bedrijfsparameters kan men er nu voor kiezen dat inkoop en/of verkooporders geaccordeerd dienen te worden. Uniconta houdt ook bij wie, wanneer en op welk tijdstip heeft geaccordeerd.

Diversen

 • Men kan nu als bijlage de stuklijst van een artikel meesturen.
 • In de productie orders kan men nu ook een vervaldatum opgeven. De vervaldatum zal, indien men in productie batches werkt, meegenomen worden op de batches.
 • Er zijn icoontjes toegevoegd op verkoop-, inkoop-, productieorders en offertes om snel bijlagen toe te kunnen voegen.

Projectmodule

Planningsmodule

vanaf versie 84 is de planningsmodule beschikbaar, als integraal onderdeel van de projectenmodule. Hiermee kunnen diversen resources gepland worden voor de (sub)projecten. Planning kunnen transactionele als grafisch worden weergegeven.

Planningsregels kunnen simpel worden aangepast, aangemaakt, verwijdert of worden verplaatst; bijvoorbeeld een taak kan simpelweg worden verschoven van de een naar de andere medewerker. De totale planning zal dan automatisch worden gehercalculeerd.

Oude plannen of budgetten kunnen worden gekopieerd van een project naar een ander project.

Met de module worden ook diverse “gerealiseerde versus budget” rapporten en draaitabellen opgeleverd.

Onderhanden werk

Per projectgroep kan de gebruiker nu definiëren of onderhanden werk nu wel of niet geboekt dient te worden.

De onderhanden werk positie wordt bijgehouden, en gebruikers kunnen ten alle tijden de transacties van de onderhanden werk positie opvragen.

Goedkeuren uren

Bij het goedkeuren van de uren, kan men nu simpelweg op de uren klikken waarbij Uniconta de oorspronkelijk geboekte timesheet zal tonen.

Diversen

 • Een projectnummer kan nu langer zijn dan 40 karakters
 • Men kan nu KM vergoeding boeken en door belasten
 • Men kan nu meerdere project budget modellen maken.

Technisch

E-mail server integration

Er is een nieuwe algemene module gemaakt waar men de SMTP kan zodanig kan instellen dat de eigen SMTP wordt gebruikt voor het verzenden van ALLE Uniconta e-mails. Dit ter vervanging van de oude SMTP functionaliteit.

Er is ook een e-mail API “Uniconta.API.System.EmailAPI” toegevoegd, die kan worden gebruikt om e-mails met bijlagen via de Uniconta-server te verzenden.

In versie 83 is het mogelijk gemaakt om facturen goed te keuren. E-mails werden verzonden via de Uniconta e-mail server. Men kan nu ook de eigen e-mail server hiervoor gebruiken.

Outlook integratie

Men kan nu outlook gebruiken voor het versturen van e-mails. In plaats van dat e-mails automatisch via een server worden verstuurd. Overal waar automatisch ge-e-mailed zou worden kan Uniconta nu Outlook openen met het te verzenden document als een PDF in bijlage.

Edit-All

Er is een nieuwe functie toegevoegd om nog sneller data aan te kunnen passen in Uniconta. Met het klikken van de de rechtermuisknop op de label van een kolom  kan men nu kiezen voor een nieuwe functie genaamd “New field value”.

Met deze functionaliteit krijgt de gebruiker direct toegang tot de “data manipulatie functionaliteit” die al bestaat in Uniconta, maar dan direct in het scherm.

Voordeel van het gebruik hiervan is om in een keer de boekingsdatum van alle journaalregels te veranderen i.p.v. handmatig alle journaalregels handmatig langs te gaan.

Diversen

 • Devexpress waar Uniconta in wordt gebouwd is geupgrade. Uniconta gebruikt nu versie 19.2.6 van DevExpress
 • Met de F7 functietoets kan men nu bijlagen openen en sluiten